Prema Statutu SDP-a, Središnji savjetje političko savjetodavno tijelo SDP-a.

Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja SDP-a, predlaže programske dokumente, posebno u vezi s izborima, potiče nove aktivnosti i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja organima stranke.
Članovi središnjeg savjeta biraju se među istaknutim članovima SDP-a, a mogu to biti i istaknuti pojedinci i javni radnici koji nisu članovi SDP-a ukoliko prihvaćaju socijaldemokratske vrijednosti i osnovna programska načela SDP-a.
Predsjednika Središnjeg savjeta SDP-a bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a ili jedne trećine članova savjeta.

Predsjednik Središnjeg savjeta: dr. sc. Antun Vujić

Tajnik Središnjeg savjeta: Milan F. Živković 

Stručne savjeteza pojedine javne politike osniva Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a, Predsjedništva ili Središnjeg savjeta. Mogu im predsjedavati osobe koje nisu članovi SDP-a. Od početka 2009. u SDP-u djeluje 13 stručnih savjeta.

Članice i članovi Središnjeg savjeta - predsjednici stručnih savjeta:

Savjet za gospodarstvo i regionalni razvitak
predsjednik: prof. dr. sc.Branko Grčić

Savjet za poljoprivredu
predsjednica:Dragica Zgrebec

Savjet za more i pomorstvo
predsjednik: prof. dr. sc.Pavao Komadina

Savjet za socijalnu politiku
predsjednik:Davorko Vidović

Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
predsjednik:Ante Kotromanović

Savjet za rad i sindikate
predsjednik:Mato Lalić

Savjet za zdravstvo
predsjednik: prof. dr. sc.Rajko Ostojić 

Savjet za politički sustav
predsjednik: prof. dr. sc.Ivan Grdešić

Savjet za međunarodne odnose
predsjednik: prof. dr. sc.Damir Grubiša

Savjet za ljudska prava, civilno društvo i pravni sustav
predsjednik:Šime Lučin

Savjet za znanost i obrazovanje
predsjednik: prof. dr. sc. Gvozden Flego

Savjet za kulturu i medije
predsjednik: Milan F. Živković 

U radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a po pozivu njihovih predsjednika također sudjeluju i mnogobrojni stručnjaci i javni djelatnici koji nisu stalni članovi savjeta. U dijelu aktivnosti koji se odnosi na njihovu ekspertizu ti članovi po pozivu imaju prava i obveze stalnih članova. 

Na razini županije, grada i općine mogu se osnivati savjeti županijske, gradske ili općinske organizacije SDP-a kao stručna savjetodavna tijela pripadajuće organizacijske razine. Odluku o osnivanju, sastavu, sadržaju i načinu njihova rada donose županijski, gradski i općinski odbori u skladu s odredbama o radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a. Županijski, gradski i općinski savjeti SDP-a u svom radu trebaju imati podršku Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a.